Home - Hayvan Kredisi - Ziraat Bankası Faiz İndirimli Hayvancılık Kredisi

Ziraat Bankası Faiz İndirimli Hayvancılık Kredisi

Ziraat Bankası Faiz İndirimli Hayvancılık Kredisi

Bakanlık Kurulunun Kararı kapsamında yürürlüğe giren düşük faizli tarım ve hayvancılık kredisinin şartları açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatifleri ile çiftçilere kullandırılacak olan Tarımsa Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme kredisi uygulama tebliği bugün gazete de yayınlanaraktan yürürlüğe girdi. Bizler bugün yazdığımız makalede sizlere hayvancılıktan organik tarıma, seracılıktan arazi alımına kadar ki birçok konu içerisinde kullanılan kredilerin işlevi, şartları ve müracaatı sırasına yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler ve kimlerin bu kapsamda yararlanıp yararlanamayacağını anlattık.

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği

Alınan karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisinin kullandırılabilmesi adına gereken en önemli şey 10 baş ve üzeri manda veyahut damızlık süt sığırı işletmesi kurulması veya işletme kapasitesinin 10 baş hayvan ve üzeri olması gereklidir. Ayrıca damızlık süt yetiştiriciliği adına verilecek olan kredi manda, Brown, swiss, jersey ve simental ırkından damızlık belgeli süt sığırı alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesi gibi ihtiyaç duyulan kapsamlarda verilmektedir. Bunun dışında ise kredi ile temini yapılacak damızlık süt sığırları sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamı içerisinde tanımlanmış Türkvet kayıt sistemine kaydı yapılmış olmalı, damızlık belgesinin bulunması gerekli, ayrıca son olaraktan ilk yavrusuna gebe veyahut maksimum bir doğum yapmış olmalı ve maksimum olaraktan 36 aylık olmalıdır.

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği

Alınan karar dahilinde üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi adına gereken 10 baş ve üzeri damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesinin kurulması veyahut da işletmenin 10 baş hayvan ve üzeri bir kapasiteye çıkarılmasıdır. Ayrıca verilen kredi angus, şarole, hereford ve limuzin ırkına ait damızlık belgeli hayvan alımları, barınak yapımı ve tadilatını, yem ünitesini, balya makinesini, çayır biçme makinesini, gübre yönetimi adına altyapı ve alet, ekipman alımların gibi ihtiyaçların giderilmesi adına verilmektedir. Bunların dışında ise sığırın damızlık belgesine sahip olması ve maksimum bir doğum yapmış, ayrıca maksimum olaraktan 36 aylık olması gereklidir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Alınan karar dahilinde üreticilerin faiz indirimine giderekten işletme ve yatırım yapabilmesi adına 50 baş ve üzeri işletme kurmaları ve bu kapasitenin 50 baş veyahut üzeri olması gereklidir. Bu kapsamda kredi verimi ise barınak yapımında ve tadilatında, yem hazırlama ünitesinde balya makinesinde, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımında, gübreler kapsamında ise yönetim ve altyapı, ayrıca alet ekipman alımı gibi yatırım giderleri adına verilmektedir. Bunların dışında ise dişi danaların ve sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescil ve izlenmesi yönetmeliği kapsamı içerisinde tanımlanaraktan Türkvet Kayıt Sistemine kayıt edilmiş, Damızlık belgesine sahip olması ve 4 ila 13 aylık arası bir yaşa tabi olması gereklidir.

 

 

About krediverenbankalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir